Bal Turhanla parktayız. Mis gibi havada  keyifli bir yürüyüş yaptık.

Spor aletlerine merak sardık ve ufakta olsa spor yaptık.  

Spor,  belirli ölçüde fiziksel güç  ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler olarak tanımlanabilir. 
Ayrıca fiziksel, zihinsel,  bilişsel ve sosyal gelişimi amaçlayan, oyun ya da yarışma formunda olan, kurallı ya da kuralsız, ferdi ya da takım halinde yapılan etkinliklerin tümüne denir. 

Özünde; sistem, disiplin, hedef ve başarı  kombinasyonudur. yes

Spor yapan çocuk ister istemez, disiplinle  sistemi uygulamaya, hedef koymaya ve başarmaya güdülenir. heart