Bireysel Eğitimler

Engelli bireylerin,  işitsel,  görsel,  fiziksel,  motor,  dil,  konuşma ve zihinsel,  duygusal becerilerin geliştirilmesinde yapılan birebir eğitimlere ‘’bireysel eğitim’ ’adı verilmektedir.  Özel eğitime ihtiyacı olan,  üstün zekâlı bireylere verilen bire bir eğitimdir.  Bu eğitim yetersizliğinde bireyler,  bu durumun engele dönüşerek önlemesi,  engeli olan bireyleri kendi öz bakım becerileri yaparak toplumla kaynaşan düzeye getirerek,  üstün zekâlı,  yetenekli bireylerdeyse kapasiteleri en üst seviyelerde kullanabilmek için sağlanan eğitim olarak karşımıza çıkmaktadır.  Özel gereksinimleri olan bireyler,  toplumdaki diğer kişilerden farklı özelliklerde olduklarından dolayı,  eğitim gereksinimleri ancak bireysel şekilde planlanan eğitim ve öğretim planları kullanılarak karşılanmasıdır.  Özel eğitim gereksinimi olan birey eğitsel bir yol izleyerek bireysel eğitimin geliştirilmesinde şu ilkeler etkilidir:

- Özel eğitimler bireye yönelik,  yönelik bir şekilde hazırlanan hizmet ve desteklerdir.

- Yapılmış olan planlama da,  bireyin yaşıtlarına saygısı ve güveni temel alınması gereklidir.

- Ailenin çocuğa yönelik,  çocukla beraber yaşam boyu planlaması n temelini oluşturması gereklidir.

- Dayanışmacı ilişkiler temeline dayalı olmakla birlikte alanında uzman ekipler oluşturarak çocuğun eğitim yaşantısının başarıya ulaşması gereklidir. 

- Tüm çocukların içinde yaşadığı topluma;  bu çocukların eğitim sorumluluğuyla birlikte yaşadıkları toplumu n bir parçası olarak görülmesi okula bağlıdır. 

BİREYSEL EĞİTİMİN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ:

- Grup eğitimi almakta zorlanan kişiler için en ideal eğitim türüdür.

- Grup eğitimine uyum sağlayabilmek için gerekli olan becerilerin öğretimi önce bireysel eğitime uyumlu ortamlarda verilmelidir.

- Bireysel eğitimde öğrenme daha çabuk ve etkilidir.

- Eğitim ortamı sadece öğretmen ve öğrenciden oluşmaktadır.

- Bireysel eğitim programı uygulanmalıdır.

- Engelli bireylerin eğitimi için kullanılan,  öğrenmeyi kolaylaştırıp,  hızlandırarak uygulanan eğitim sistemidir.

BİREYSEL EĞİTİM PROGRAMINI KİMLER HAZIRLAMAKTADIR?

- Başkan

- Öğretmen

- Rehber öğretmen-psikolojik danışman

- Özel eğitim gereken kişi

- Gezerek özel eğitim görevine sahip olan öğretmen

- Eğitsel tanımlama,  izleme ve değerlendirme ekibine mensup kişi

- Aile

 

BİREYSEL EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- Öğrencinin güçlü yönlerine ve sahip olduğu yeteneklere odaklanılması gerekmektedir.

- Sürekli olarak iletişim halinde olarak işbirliğiyle çalışılması gereklidir.

- Ders planları,  bireyin bireysel eğitim programında yer alan hedef ve amaçlarını yansıtması gereklidir.

- Öğretim yöntemleri bakımından çeşitlilik göstermektedir.

- İzleme,  değerlendirme çalışmaları planlı şekilde yapılmalıdır.

- Öğrencinin topluma kazanılması için çalışmalar yapılmalıdır.

- Özel eğitim gerektiren bireylere yönelik etkinliklerde sivil toplum örgütleriyle beraber iş birliği içinde olunmalıdır.

ETKİLİ BİR BİREYSEL EĞİTİM PROGRAMI İÇİN ÖNERİLER:

1-) Bireyi ve aileyi sürece mutlaka katmalısınız.

2-) Kolay anlaşılabilir bir format geliştirmelisiniz.

3-) Program hazırlanırken mutlaka programın uygulanmasında görevlendirileceklerin mutlak surette sürece katılmış olmasına dikkat edilmesi gereklidir.

4-) Program yazımında anlaşılır bir dil kullanılmalıdır.

5-) Program kısa ve öz olmalıdır.

6-) Gerçekçi olmalısınız.

7-) Tüm bilgileri formları saklayacak bir dosya oluşturmalısınız