Engelli bireyde cinsellik

Engellilik durumu;  kişinin fiziksel ve zihinsel rahatsızlığı olduğu gibi birde yaşanılan kronik bir hastalık nedeni ile de ortaya çıkan durumdur.  Engelli bireyler;  engelli oldukları andan itibaren ya da doğumların sonra birden çok sorunla baş etme durumunda kalmaktadırlar.  Engelli bireylerin en çok maruz kaldıkları sorunsa önyargıdır diyebiliriz.  Maalesef ki engelli kadınların çoğuna tolum aseksüel olarak bakmakta bu nedenle de onların cinsel yaşamları göz ardı edilmektedir.  Cinsellik çoğu zaman tabu niteliği ve ifade edilmesi, konuşulması zor olan bir konu olup;  sevginin,  hazınsa engelli bireylerde olması kabul edilemez olarak görülmektedir.  Ancak şunu belirtmek gerekir ki;  engelli bireylerin;  zihinsel ve fiziksel sorunları olduğu kadar cinsel sorunlarının da varlığı unutulmamalıdır.  Engelli bireylerinde;  yeterli cinsel sağlık hizmeti alabilmeleri,  sorunlarını,  endişelerini de dile getirebilmeleri için onlara fırsatlar yaratılmalıdır.  Onların da;  fiziksel ve zihinsel sorunları olmayan insanlar kadar cinsel hayatı,  çocuk sahibi olma hakları bulunmaktadır.  O nedenle de onlara destek olmalı diğer insanlar kadar onların da h akları olduğu unutulmamalıdır.  Maalesef,  engelli bireylerin cinselliği hakkında yapılan araştırmalar,  çalışmalar sınırlı sayıdadır.  Özellikle bu konu hakkında sağlık görevlilerine çok iş düşmektedir. 

ENGELLİ BİREYLERDE CİNSEL SAĞLIĞI GELİŞTİRMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER:

- Öncelik olarak;  sağlık profesyonellerine engellilerin cinsel sorunları ve bu sorunla baş etme konuyla ilgili hizmet içi eğitim verilmesi gerekmektedir.

- Engelli bireylerinde;  cinsel hayatı,  çocuk sahibi olma hakkı olduğu unutulmayıp topluma da bu konuyla ilgili bilgiler verilmelidir. 

- Engelli bireylerin ailelerine de cinsel konuları içerisine alan profesyonel danışmanlık hizmetleri verilmelidir.

- Engellilerin evlilik aracılığıyla cinsel ihtiyaçlarını karşılayacakları,  evlenmeye aday olanların birbirleriyle tanışmalarını sağlayarak bu konu ile ilgili kurumsallaşmaya gidilmelidir. 

- Engelli bireylere yönelik;  aile odaklı cinsel eğitimlerin ve politikaların belirlenerek engelli gençlerin,  evliliğe ve aile hayatına hazırlanmasını sağlamak gereklidir.

- Zihinsel engelli bir bireyin engeline yönelik öğrenme ve eğitme özellikleri çok iyi bilinmelidir.

- Eğer engelli birey aşırı derece cinselliğe odaklandıysa alanında uzmana mutlaka başvurulmalıdır.

- Engelli bireylerin özgüvenini geliştirecek sosyal aktivitelere yönlendirilmesi gerekir.

- Zihinsel engelli birey cinsel organına dokunmak istiyorsa,  o dönemlerde özellikle dikkatini başka yöne çekilmelidir.  Ara sıra gözetim altında tutarak cinsel organına dokunması sağlanmalıdır.

- Eğer engelli bireyde aşırı derece cinsel içerikli davranışlar gözlediyseniz telaşlanmadan,  suçlamadan cinselliği artıran yiyecek ve içeceklerden uzak tutmalısınız.