Obsesif kombulsif bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluğu hastalığı hakkında birçok tanım yapılmaktadır.  Önemli bir psikolojik hastalık olan Obsesif Kompulsif Bozukluğu hakkında şu tanımlar yapılmaktadır:

Obsesif Kompulsif Bozukluk bir tür ruhsal hastalık olup,  takıntılı düşünce,  fikir,  dürtülerle kompulsif adı verilen kendini yineleyen davranışlar ve zihinsel eylemlere bu hastalık sebebiyet vermektedir.  Obsesif Kompulsif Bozukluk hastalığı;  kontrol edilmekte zorlanılan,  istenmeyen düşüncelere neden olmaktadır.  Eğer Obsesif Kompulsif bozukluğunuz varsa,  saplantılı düşünceleri ve zorlayıcı davranışlarınızın mantıksız olduğunu kabul eder ancak yine de o düşüncelere direnip özgür olmayacağınızı hissedersiniz.  Yani kişinin gerçeklik duygusunun bozulmadığı,  kişi o duygunun,  davranışın doğru olmadığını bildiği halde gerçeklik duygusunun korunarak takıntılı düşüncelerin oluşmasıdır.  Obsesif Kompulsif Bozukluk,  mantıksız düşüncelerin ve korkuların insanın sürekli kendisini tekrar etmesini sağlayan davranışlar sergilemesine neden olan bir tür psikolojik hastalıktır. 

OBSESYON NEDİR?

Kişilerin zihninden uzaklaştıramadığı,  zihnine girmesine engel olamadığı dürtü,  düşünce ve fikirlere denilmektedir.  İstem dışı olup,  kişi tarafından mantık dışı olarak değerlendirilmektedir.  Obsesyon yoğun sıkıntı,  huzursuzluk ve bunalımlara sebebiyet verir.

KOMPULSİYON NEDİR?

Obsesyonların neden olduğu bunalım,  huzursuzluk ve yoğun sıkıntıları azaltmak ya da ortadan kaldırmak için kendini yineleyen davranışlara,  zihinsel eylemlere ‘’kompulsiyon’’adı verilmektedir. 

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK NE KADAR SIKLIKTA GÖRÜLMEKTEDİR?

Önceki yıllarda Obsesif Kompulsif Bozukluk nadir görülen bir hastalık olarak kabul edilse de,   aslında doğrusu pek de öyle değildir.  Özellikle son yıllarda yapılan araştırmalarda hiçte nadir görülmediği aksine sık görüldüğü fakat kişilerin bunu fark etmediği gözlenmiştir.  Bir araştırmaya göre;  büyük toplum kesimlerinde her 200 kişiden 2-3’ünde bu hastalığın olduğu ortaya çıkmıştır. 

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Obsesyon ve kompulsiyonlar;  kültürden kültüre,  toplumdan topluma farklılık göstermektedir. 

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK NEDENLERİ NELERDİR?

Herhangi bir nedene bağlı olmamakla birlikte uzmanlar tarafından birkaç varsayım üzerinde durulmaktadır.  O varsayımlar şu şekildedir:

1-)Kişilik Özellikleri:  Kişilik yapısı olarak;  mükemmeliyetçi,  kuralcı,  titiz,  ayrıntıcı,  özelliklere sahip kişilerbu hastalığa daha çok yatkındır.

2-) Çocuklukta Geçirilen Travmalar:  Örneğin;  cinsel istismar,  şiddet gibi olaylara maruz kalanların Obsesif Kompulsif Bozukluğa yakalanma riskleri fazladır.

3-)Genetik Nedenler:  Bu hastalığa sahip anne ve baba,  birinci dereceden akrabalarda OKB sık görülmesi hastalığın genetik olabileceğine işarettir. 

4-)Beyin İşlevlerinde Bozulma Ve Serotonin:  Bilim adamları tarafından yapılan araştırmalarda beynin bazı bölgelerinde,  beynin içindeki sinirsel iletimde önemli rol oynayan serotonin maddesinin işlevlerinde hasar olduğu tespit edilmesi bunların OKB gelişimine önemli rol oynadığı saptanmıştır. 

OKB NASIL TEDAVİ EDİLMEKTEDİR?

OKB;  kişinin yaşamını kısıtlayan,  toplumdan uzaklaştıran, ciddi anlamda aile,  meslek ve sosyal yaşamda n kopmasına sebebiyet vermektedir.  Kişinin yaşam kalitesini düşürdüğü için mutlaka tedavi edilmesi kişinin şarttır diyebiliriz.  2 türlü tedavi yöntemi bulunmaktadır:

1-)İlaç Tedavisi:  OKB’nin tedavisinde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.  Bu tedavi yönteminin;  alanında uzman tarafından yapılması gerekir.

2-)Bilişsel-Davranışçı Tedavi:  Bu tedavi yönteminin amacı;  kaygı veren,  oluşturan kaçma,  kaçınma davranışlarına neden olan düşüncelerin,  karşı karşıya gelmesini sağlayarak bu karşılaştırmanın oluşturduğu kaygıyı azaltmak için devreye giren tekrarlayıcı davranışları engellemektir.