Davranış Problemi Eğitimi

Davranış problemi çocuğun;  iletişiminde,  öğrenmesinde ve sosyal ilişkilerinde çevresine,  ailesine,  kendisine,  kendi yaş grubu arkadaşlarına zarar veren kalıplaşmış davranışlara ‘’davranış problemi’’ adını veriyoruz. 

DAVRANIŞ PROBLEMİ NASIL BELİRLENİR?

Davranış problemi,  çok ciddi bir sorun olmakla birlikte,  ilk etapta bir uzmana danışmadan önce evde kendiniz de davranış problemi olup olmadığını şu soruları yanıtlayarak bulabilirsiniz:

Çocuğun Davranışı;

1-) Kendine olan güveni etkiliyor mu?

2-) Öğrenmesini engelliyor mu?

3-) Diğer çocukların öğrenmelerini etkiliyor mu?

4-) Sosyal ilişkileri etkiliyor mu?

5-) Çok seyrek,  sık hangi aralıklar da olmakta?

6-) Diğer çocuklar için tehlike arz ediyor mu?

7-) Kendisi için tehlikeli bir davranış mı?

8-) Yetişkinler için tehlike,  zarar oluşturuyor mu?

PEKİ,  DAVRANIŞ PROBLEMİ SEBEPLERİ NELERDİR?

- İlgi çekmek

- Engel koyulma

- Sevilmeyen herhangi bir nesnenin ortamda durması

- Ortamdan hoşlanmama,  sevmeme

- Çocuğun sevmediği bir kişiyle aynı ortamda bulunması

- İnatlaşma isteğinin olması

- Yetersizlik hissi

- Kendini ifade etme şekli

- İstemiş olduğu herhangi bir nesne,  davranış vb. yerine getirilmesi için direnme.

DAVRANIŞ PROBLEMİNİN ETKİLERİ NELERDİR?

Çocuk;

-  sosyal çevresiyle uyuşamaz.

- Sosyal gelişimi sekteye uğramaktadır.

- Yeteneklerini kullanamaz ve yeni yetenekler elde edemez.

-Yaşıtları tarafından dışlanır.

- Öğrenme ve beceri gelişimi engellenir.

DAVRANIŞ PROBLEMİ NASIL ÖNLENMELİDİR?

İlk olarak yapılması gereken;  çocuğun o zararlı davranışı yapma nedeninin bulunarak ortadan kalkması için gereken ne varsa uygun bir şekilde yapılmalıdır.  Örneğin;  maalesef televizyonlarda,  internetlerde çocukların ruhsal sağlığını bozacak birçok yayın,  oyun vs. sergilenmektedir.  Neticede de çocuklar bu kötü yayınlardan etkilenerek ruhsal sağlıklarını bozabiliyorlar.  Özellikle kötü yayınlar çocukların kötü rol model almalarını sağlamaktadır.  Eğer ki kitle iletişim araçlarıyla çok haşir neşirse çocuğunuz ve sürekli olumsuz davranışlar sergiliyorsa mutlaka kitle iletişimle irtibatını çocuğunuzun sınırlandırmalısınız.  Ayrıca sorunu çözebilmek için uzmanlara mutlaka danışmalısınız.  Ancak burada ilk müdahaleyi yapacak kişi öğretmendir diyebiliriz.  Hiperaktivite gibi psikolojik durum mevcut değilse;  çocuğun davranışları,  aile,  kitle iletişim araçları,  arkadaşları,  öğretmeni ve çevresinden kaynaklanmaktadır diyebiliriz.  Öğretmenin burada üzerine düşen ilk görev kesinlikle sorunun kaynağını tespit ederek davranışı değiştirmek için girişimlerde bulunmak olmalıdır.