Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama,  bir kavramı,  sözcüğü,  davranışı,  düşünceyi,  herhangi bir olayı;  doğaçlama,  rol içine girme gibi tiyatro veya drama tekniklerinden yararlanarak,  bir grup eşliğinde oyunlar oynayarak,  geliştirilmesiyle ortaya çıkan etkinlik türüdür diyebiliriz. 

PEKİ,  YARATICI DRAMA NE DEĞİLDİR?

Yaratıcı drama denildiğinde ilk aklınıza tiyatro gelebilir.  Ama bu kesinlikle doğru değildir.  Çünkü yaratıcı drama da herhangi bir metine bağlı çalışma yapılmamalı yapılması doğru olamaz.  Ayrıca,  yaratıcı drama oyun oynamak da değildir.  Genel anlamda oyun,  yaratıcı dramanın en önemli unsuru sayılmaktadır.  Ancak,  her oyun belirlenen bir hedefte,  lider tarafından belirlenen kazanımlarla beraber bilinçli bir şekilde planlanıp sürece dahil edilmiş olmaktadır.  Yaratıcı drama,  aynı zamanda oyuncuk eğitimi de değildir.  Nedeniyse,  katılımcılardan süreç boyunca çeşitli canlandırmalar ve doğaçlama deneyimleri edinmekle beraber bu etkinliklerden kesinlikle kişinin oyunculuk yapması beklenmemelidir.  Atölye katılımcılarından,  önceki etapta herhangi bir deneyime sahip olma gibi bir durum olması gerekmediği gibi,  sonraki etapta da herhangi bir oyunculuk tecrübesi de kazanmış olması gibi beklenti olmamalıdır. 

YARATICI DRAMANIN GENEL AMAÇLARI:

Genellikle;  yaratıcı drama yaşayarak ve yaparak bir tür öğrenme sanatıdır da diyebiliriz.  Bu yaşayarak ve yaparak öğrenme sanatının ne gibi amaçları olduğunu şöyle sıralayabiliriz:

- İletişim becerileri gelişir.

- Estetik ve yaratıcılık gelişmektedir.

- Eleştirel düşünme yeteneğine sahip olunur.

- Problem çözme yetenekleri gelişmektedir.

- Olayları değerlendirme yeteneğini kazandırmaktadır.

- Empati becerisi geliştirme olarak özetlenmektedir.

- Hayal dünyasına katkı sağlamaktadır.

- Kendini tanıma fırsatı doğmaktadır. 

- Moral değerleri gelişmektedir.

- Dil becerileri gelişmektedir.

- Sanat ruhunu ve anlayışı kazandırma.

- İnsanlar,  başka insanlar hakkında durumlar ve doğal olaylar hakkında gözlemler gelişmektedir.

- Bireylerde,  grup planlaması,  yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme,  gruplara karar verme gibi etkenleri sıralayabiliriz. 

YARATICI DRAMANIN YARARLARI NELERDİR?

Drama eğitiminde,  bütün duyu organları faaliyete geçtiği için çocuklarda dikkat,  dinleme,  algılama,  konuşma ve bedenini nasıl kullanması gerektiğini bilerek anlatma,  yorumlama gibi iletişim becerilerinin gelişmesine faydası bulunmaktadır.  Ayrıca,  çocukların utangaçlık,  çekingenlik vb. olumsuz etkenlerden uzaklaşmasını sağlamaktadır.  Yaratıcı drama sayesinde çocukların edebiyatı gelişmektedir.  Sanata eğilimi artar sağlıklı bireyler ortaya çıkar.  Yaratıcı dramanın konusuna göre çocuklarda;  milli,  ahlaki ve manevi değerlerin gelişmesine yardımcı olur.  Çocuklar çevresini insanları daha iyi tanıma fırsatı bulacaktır.  İşbirliği yapabilme,  uyumlu bir birey olma yolunda önemli bir etkisi bulunmaktadır.  Yaratıcı drama bir tür öğrenme aracı görevi görmektedir.  Bu nedenle de,  çocuklar olayları bunların arasında ki bağı kolayca öğrenip çözüm yolu bulabilirler.  Eleştirel düşünme yeteneği çok iyi gelişir.  Neticesinde çocuk çevresindeki olan bitenlere eleştirel gözle bakıp yorumlayabilir.  Estetik duygusu ve bilinci gelişmektedir.  Bu nedenle de çok güzel,  doğru,  yanlış gibi kavramları çok iyi algılayıp yorumlar.  Düş gücünün,  hayal dünyanın gelişmesini sağlar.  Genellikle bilime katkı sağlamış insanların,  bilim adamlarının hayal dünyaları geniştir.  Yaratıcı drama,  oyun oynanarak yapıldığından teorik olay ve algıların,  soyut kavramların anlaşılmasını ve somutlaştırılmasına etkilidir. 

 

YARATICI DRAMANIN KULLANILDIĞI ALANLAR NERELERDİR?

Okul öncesi yaşlardan başlanarak yediden yetmişe herkesin katılabileceği yaratıcı drama etkinliği birçok alanda yer almaktadır.  Bu alanları kısaca şöyle sıralayabiliriz:

-Eğitim bilimlerinde

-Psikolojik danışma ve rehberlikte

-Sosyal hizmetler

-Sokak çocukları

-Ev hanımları ile ilgili çalışmalarda

-İşitme-görme-zihinsel-konuşma-otistik engelli çocukların eğitiminde

-Kültürlerarası çalışmalarda vb. alanlarda yaratıcı drama karşımıza çıkmaktadır.