Özel Öğrenme Güçlüğü Sağaltım Programı

Öğrenme güçlüğü denilen kavram;  çocuğun zekâ düzeyiyle ilgili değildir.  Çocuğun zekâsı normal ve normalin üzerinde de olabilir.  Bu çocuklar,  kendi akranlarına göre zekâ düzeylerinde beklenilenin altında bir performans gösterirler.  Öğrenme güçlüğü olan bir çocukla karşılaştığınız zaman;  bir farklılık görmek mümkün değildir.  Bir çocukta eğer öğrenme güçlüğü varsa üç şekilde kendini gösterir:  Okuma bozukluğu,  yazma bozukluğu ve aritmetik işlem bozukluğu. 

Okuma Bozukluğu: Çocuk okurken hece atlar.  Sözcük sonunu uydurarak okur.  Okuma işlemini yaparken;  tonlama ve vurgu yapamaz.  Okuduğundan hiç bir şey anlamama,  sayıları ve yazıları da ters algılama gibi problemler oluşmaktadır.

Yazma Bozukluğu:  Düşündüklerini yazıya doğru aktaramama,  elleri kullanma da ve yazı yazma da zorluk çekmek.  Noktalama işaretlerini doğru kullanmama.  Seslerin yerlerini değiştirerek yazmak gibi problemler yaşanmaktadır.

Aritmetik Bozukluklar:  Dört işlem yapmada ve problem çözmede zorlanma.  Mantığını kullanamama.  Koordinasyon eksikliği.  Temel ölçü birimlerini kullanamama ve tanımamak,  sayı okuma ve yazmada problem yaşanması.  Zaman kavramından haberi olmaması,  öncelik,  sonralık,  sağ ve sol kavramlarını bilmemesi gibi problemler yaşanmaktadır.  Ayrıca öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar da;  -Şekil zemin algısında bozukluk,  -Şekil-pozisyon algısında bozukluk,  -Uzaklık,  derinlik,  boyut algılama bozuklukları yaşanmaktadır. 

Şekil -zemin bozukluklar:  Bir bütünün önemli parçasına odaklaşma da zorluk çekmesidir.  Bu problem sonucunda çocukta;  satır ve sözcük atlama gibi problemler meydana gelmektedir.

Şekil- pozisyon algısında bozukluk:  Sözcükleri,  harfleri ters ya da dönmüş olarak görmektedir.  Bu problem çocuk okula başladığında fark edilir.

Uzaklık-Derinlik-Boyut Algılama Bozuklukları:  Bu bozukluk şu sonuçları doğurur: -Sağ ve sol ayırt etme

- İp atlama

- Mekânda konum

- Top yakalama

- Yap- boz yapma gibi konularda zorluk çekmektedirler.

PEKİ,  ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ SAĞALTIM PROGRAMI NEDİR?  NELERDEN OLUŞMAKTADIR?

Çocukların zayıf yönlerinin farkına vararak problemleri çözme ve uygulama yollarını nasıl yapacaklarına dair çalışmalar yapmalarıdır.  Programda;  zayıf yönler belirlenip o alanda çalışmalar yapılmaktadır.  Bu programda ayrıca çocuklardan;  zaman çizelgeleri yapılarak kendi yaşayışlarını kendilerinin sıraya koymaları istenmektedir.  Bu etkinliğin amacı;  zaman çizelgelerinde neye ne kadar zaman ayırdıklarına dair bilgi edinmemiz sağlamaktadır.