Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Kişinin toplumla kaynaşarak bağımsız,  üretici bireyler olmasını destekleyen becerilerle donatılmış eğitimdir.  Özel eğitimin amacı;  engelli bireyin kendini yeterli hissetmesi sağlamak,  üstün yeteneği olanların yetenekleri doğrultusunda en üst düzeye çıkmasını sağlamak,  çoğunluktan farklı ve özel eğitime ihtiyacı olanlara verilmesi,  özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak yetiştirilmiş personel,  geliştirilen eğitim programlarıyla yöntemleri onların özür özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülmesidir.

ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN BİREY NEDİR:

Çeşitli nedenlerden dolayı,  bireyin;  bireysel özelliklerle eğitim yeterlilikleri açısından anlamlı olarak yaşıtlarından beklenilen düzeyde farklılık göstermesidir. 

ÖZEL EĞİTİM NE ÖĞRETMEKTEDİR?

 Özel eğitim adından da anlaşılacağı üzere diğer genel eğitimden farklılık göstermektedir.  Genel eğitimle özel özel eğitimin birbirinden ayrıldığı noktaysa;  içeriktir diyebiliriz.  Genel eğitimde içeriğin ortalama çevredeki çocuklardan merkezi programlar eşliğinde belirlenmesidir.  Özel eğitimse farklı olarak;  programın içeriğini çocuğun kendi ihtiyaçları belirlemektedir. 

 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezleri;  genellikle engellilerin rehabilite edildikleri yerlerdir diyebiliriz.   Genellikle bu eğitim merkezleri;  bireysel ve grup eğitimi vererek amaçları kişilerin belli becerileri elde etmesini sağlamaktır.  Bu amaçlar;  çevreye,  aileye,  engelliye ve personele yönelik olabilmektedir. 

ÇEVREYE EĞİTİMİNE YÖNELİK EĞİTİMLER:

-  Engelli bireyin devam devam ettiği diğer okullar,  eğitim kurumlarından özel eğitim desteğinin sağlanması açısından engelli birey hakkında elde edilen bilgilerin paylaşılmasını sağlayarak etkili bir iletişim kurabilmek.

- Engelli bireyin kuruluş dışındaki eğitim,  sosyal aktivite ve kültürel etkinliklere de katılmasını sağlamak.

- Engelli bireyin durumunu yakın çevresiyle paylaşıp kendini geliştirmesini sağlamak.

- Ailesine ve yakın çevresine her türlü özel eğitim hizmetlerinin verilmesini sağlamak.

- Özel eğitime destek veren gönüllü kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde olmak.

- Kurumun programını tamamlayarak ayrılmış çocukların sonraki okul hayatındaki durumları,  istihdamı ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde olmak gerekir.

AİLEYE YÖNELİK EĞİTİMLER:

- Engelli çocukların ailesine ve yakın çevresine psikolojik danışmanlık ve aile rehberliği yardımı yapmak.

- Psikolojik yardım aracılığıyla engelli çocuğun aileye kabulünü sağlamak.

- Aileye evde uygulaması gereken programlar hazırlamak.

- Düzenli ev ziyaretleri yaparak engelli bireyin yaşadığı ortamın gözlemini yapmak gerekmektedir.

- Ailenin yapılan programlara aktif şekilde katılımını sağlayarak diyalog halinde sürekli olmak.

- Meslek elemanları tarafından aileyi sürekli bilgilendiren sunumlar yapmak.

ENGELLİYE YÖNELİK EĞİTİMLER:

- Topluma uyum sağlamasını sağlamak gerekir.

- Çocuğun kendini ifade etmesini sağlamaktır.

- Çocuğun bireysel olarak ihtiyaçlarını karşılamaktır.

- Sosyal aktivitelere katılmasını sağlamakta engelliye yönelik eğitimler arasında yer alır.

PERSONELE YÖNELİK EĞİTİMLER:

Personelin;  kurs,  seminer ve kongrelere katılımını sağlayıp mesleki olarak yeterliliklerinin artırılmasına ön ayak olmaktır.